Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu rękojmi 

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Towar bez wad.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Kupujących będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.
 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Kupującego, należy kierować na adres Toma Food sp. z o. o., ul. Graniczna 8, 06-500 Mława, na adres poczty elektronicznej: reklamacje@endorfina.shop, lub przy wykorzystania formularza kontaktowego.
 4. Celem rozpatrzenia reklamacji Kupujący powinien dostarczyć Sprzedawcy reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 3.
 5. Sprzedawca zobowiązany jest rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni.
 6. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Kupującego do ich uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Kupującego.

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Kupujący może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: Toma Food Sp. z o.o., ul. Graniczna 8, 06-500 Mława, na adres poczty elektronicznej reklamacje@endorfina.shop, lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 2. W reklamacji Kupujący powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 3. Sprzedawca zobowiązany jest rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni.
 4. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Kupującego do ich uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Kupującego.

Odstąpienie od umowy i zwrot towarów

 1. Kupujący może w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odebrania zamówienia odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, określonych poniżej.
 2. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż preferowany przez Sprzedającego (zwykły sposób dostawy), Sprzedawca nie jest zobowiązana do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego kosztów ponad koszt przesyłki zwykłej.
 3. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
 4. W przypadku terminowego odstąpienia od umowy oraz terminowego dostarczenia zwracanego zamówienia do Sprzedawcy, Sprzedawca zwróci Kupującemu całość otrzymanej od Kupującego płatności.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być wysłane w terminie 14 (czternastu) dni od daty odbioru Towaru. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone, na adres poczty elektronicznej reklamacje@endorfina.shop lub pisemnie na adres Toma Food sp. z o. o., ul. Graniczna 8, 06-500 Mława
 6. Kupujący posiadający Konto w Sklepie internetowym mogą dokonać zwrotu wypełniając formularz znajdujący się w zakładce STREFA KLIENTA.
 7. Zwrot towarów powinien nastąpić w terminie 3 (trzech) dni od daty, w której Kupujący odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy nadanie przesyłki przed jego upływem.
 8. Towar powinien być zwrócony w oryginalnym opakowaniu, z oryginalnymi banderolami, bez jakichkolwiek znamion ingerencji w ich konstrukcję lub korzystania z nich. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania. W przypadku towarów spożywczych (suplementy diety) otworzenie opakowania wyłącza prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. W takiej sytuacji odstąpienie od umowy możliwe jest jedynie w sytuacji gdy towar posiadał będzie wadę.  
 9. Przesyłka ze zwracanym towarem powinna zawierać informację „ZWROT TOWARU”. Przesyłki ze zwracanymi towarami należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Toma Food Sp. z o.o., ul. Graniczna 8, 06-500 Mława
 10. Sprzedawca zwraca Kupującemu uiszczoną przez niego płatność korzystając z tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Zwrot płatności dokonywany jest przez Sprzedawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania przesyłki zawierającej zwracane towary lub dowodu jej odesłania, według uznania Sprzedającego.
 11. Zwracany Towar powinien być odpowiednio zabezpieczony. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów, w których:
 • przedmiotem umowy są towary mające krótki termin przydatności do użycia, o czym Sprzedawca powinien poinformować przy składaniu zamówienia;
 • przedmiotem umowy są towary, które po dostarczeniu w zapieczętowanym opakowaniu zostały otwarte, oraz których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych;
 • przedmiotem umowy są produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne.

Formularz reklamacyjny oraz odstąpienia od umowy zawartej na odległość: